Agnotologjia

Agnotologjia
Agnotologjia[1]

Agnotologjia – Çfarë është agnotologjia?
(nga greqishtja άγνωση, agnosi = e panjohur + λογία, logjia = shkencë)

Agnolotogjia është shkenca e studimit të injorancës, dyshimeve apo i të panjohurave si dhe të informacioneve (të dhënave) të gabuara apo të keqinterpretuara. Tjetër term sinonimik për këtë fjalë është angoiologjia.

Agnotologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *