Aksiologjia

Aksiologjia

aksiologjia[1]

Aksiologjia

(nga greqishtja Αξιολογία, άξιa aksia, vlera + λόγος logos fjala ose shkenca).

Aksiologjia është shkenca e vlerës dhe vlerësimeve. Është një nga degët e filozofisë dhe lidhet me çështjet e vlerave në tërësi.  Aksiologjia studion kryesisht dy lloje vlerash, etikën dhe estetikën, te estetika bën pjesë e bukura, e shëmtuara  dhe te etika e mira dhe e keqja.

Aksiologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *