Aktinobiologjia

aktinobiologjia[1]

Aktinobiologjia Çfarë është aktinobiologjia?

(nga greqishtja ακτίνα, aktina = rreze + βιολογία, viologjia = biologji) Aktinobiologjia është studimi i efekteve të

rrezatimit radioaktiv në organizmat e gjalla, pas një katastofe të të cilën janë emetuar rreze radioaktive. Gjithashtu merret me organizmat që përdorin rrezatimin si burim energjie siç janë kërpudhat radiotrofike dhe bakteriet.

Aktinobiologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *