Antropologjia

Antropologjia
200x200xantropologjia-e1386605994566.jpg.pagespeed.ic.XrzgMnj0fQ[1]

(nga greqishtja Ανθρωπολογία, [άνθρωπος anthropos, njeri] dhe [λόγος lοgos, shkencë]) është shkenca që studjon kulturat njerëzore. Si burime informacioni të saj janë studimi i shoqërive njerëzore dhe ndryshimet që kanë midis tyre. Antropologët duke hulumtuar fazmën e sjelljes dhe aktiviteteve njerëzore, përpiqen të arrijnë përcaktimin e fenomeneve sociale dhe kulturore. Shkenca e antropologjisë ndahet në fusha kryesore , antropologjia fizike dhe antropologjia shoqërore. Këto janë dy shkenca të pavarura nga njëra tjetra fizikja merret me anën biologjike të jetës njerëzore dhe hyn në shkencat natyrore kurse shoqërorjq merret me zhvillimin e shoqërive njerëzore dhe bën pjesë në shkencat shoqërore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *