Teleologjia

Çfarë është, ça do të thotë Teleologjia? Kuptimi dhe përkufizimi i fjalës Teleologjia?

Kërko Teleologjia të përkthyer te
• fjalori italisht shqip Teleologjia ne italisht
• fjalori gjermanisht shqip Teleologjia ne gjermanisht
• fjalori anglisht shqip Teleologjia ne anglisht
• fjalori frengjisht shqip Teleologjia ne frengjisht

• fjalori greqisht shqip Teleologjia ne greqisht
• fjalori suedisht shqip Teleologjia ne suedisht
• fjalori turqisht shqip Teleologjia ne turqishtCito
Lidhje - URL/LINK: http://fjalor.shqipopedia.org/teleologjia
"Teleologjia," te Fjalor Shqip Shqip
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2016
Teleologjia

Teleologjia

Teleologjia


Teleologjia – Çfarë është teleologjia?

(nga greqishtja. τέλος, telos = [këtu ka kuptimin qëllim] + λογία, logjia = shkencë)
Teleologjia është idea filozofike se gjërat kanë një arsye, është mendimi se gjërat zhvillohen në mënyrë të tillë që të realizohet qëllimi parimor. Për të bërë një shembull për këtë ide mund të


marrim orën e cila është dizanjuar nga njeriu vetëm për një qëllim, për të treguar orën. Kuptimi i përgjithshëm i teleologjisë dhe sesa ajo ekziston në të vërtetë vazhdon të jetë një debat i hapur midis fejë dhe shkencës.

Teleologjia

Çfarë është, ça do të thotë Teleologjia? Kuptimi dhe përkufizimi i fjalës Teleologjia?

Kërko Teleologjia të përkthyer te
• fjalori italisht shqip Teleologjia ne italisht
• fjalori gjermanisht shqip Teleologjia ne gjermanisht
• fjalori anglisht shqip Teleologjia ne anglisht
• fjalori frengjisht shqip Teleologjia ne frengjisht

• fjalori greqisht shqip Teleologjia ne greqisht
• fjalori suedisht shqip Teleologjia ne suedisht
• fjalori turqisht shqip Teleologjia ne turqishtCito
Lidhje - URL/LINK: http://fjalor.shqipopedia.org/teleologjia
"Teleologjia," te Fjalor Shqip Shqip
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *