Aerobiologjia

Aerobiologjia[1]

Aerobiologjia. Çfarë është aerobiologjia?
(nga greqishtja αέρας, aeras = ajër + βιολογία, viologjia = biologji)


Aerobiologjia është një degë e biologjisë që merret me studimin e pjesëve organike që ndodhen dhe transportohen nëpërmjet ajrit. Këtu bëjnë pjesë, bakteriet, sporet kërpudhore, viruset, insektet mikroskopoike etj. Aerobiologjia për shkak të natyrës së saj ndihmon edhe për problemet e alergjisë. Një specialist në këtë fushë quhet aerobiolog. Kjo shkencë është e rëndësishtme për faktin se ka një marrëdhënie të ngushtë me mjekësinë, klimatologjinë, agronominë, ekologjinë dhe shumë të tjera.

aerobiologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *