Aerologjia

aerologjia[1]

Aerologjia. Çfarë është aerologjia?
(nga greqishtja αέρας, aeras = ajër + λογία logjia = shkencë)

Aerologjia është shkenca (degë e meteorologjisë) që merret me studimin e atmosferës dhe proçeseve të saj. Faktorët kryesorë të aerologjisë janë temperatura e ajrit, presioni atmosferik, lagështia, erërat, nivelet e ozonit si dhe radioaktiviteti.

Aerologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *