Aktinologjia

aktinologjia[1]

Aktinologjia. Çfarë është aktinologjia?
(nga greqishtja ακτίνα, aktina = rreze + λογία, logjia = shkencë)

Aktinologjia është studimi i efekteve kimike të dritës ultravioletë (UV) dhe dritës (HEV) me energji të lartë. Kjo shkencë trajton rrezet e dritës dhe në veçanti rrezet kimike (efektet fotokimike)

Aktinologjia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *