Etiologjia

Etiologjia
etiologjia[1]

Etiologjia – Çfarë është etiologjia?
(nga greqishtja αιτία, etia = shkak+ λογία, logjia = shkencë)

Etiologjia është studimi i shkakut (shkaktësisë) apo fillimin e diçkaje. Ky term përdoret në rastet kur duam të gjejmë, studjojmë dhe arsyetojmë shkakun pse gjërat ndodhin dhe është shumë i përdorur në filozofi, mjekësi, teologji, biologji, gjeografi, psikologji, etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *